0888070998

Màng PVC Trong Cứng
Liên hệ 0919.06.7209
Tấm nhựa PVC
Liên hệ 0919.06.7209
VỈ ÉP BIÊN NHỰA PT TRONG
Liên hệ 0919.06.7209
HỘP NHỰA VUÔNG PVC TRONG
Liên hệ 0919.06.7209
Nhựa Pet
Liên hệ 0919.06.7209